Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Ηλεκ/μό & Διάδοση Η/Μ Κυμάτων | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκ/μός & Διάδοση Η/Μ Κυμάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκ/μό & Διάδοση Η/Μ Κυμάτων | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

1.Εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος-Ανασκόπηση βασικών εννοιών της διανυσματικής γεωμετρίας και των συστημάτων συντεταγμένων.

2.Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Maxwell: Νόμος Gauss για το Ηλεκτρικό και το Μαγνητικό Πεδίο.

3.Ολοκληρωτικές Εξισώσεις Maxwell: Νόμος Faraday και Νόμος Ampere Maxwell.

4.Υπολογισμός Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων με τη χρήση των ολοκληρωτικών εξισώσεων Maxwell.

5.Σημειακές Εξισώσεις Maxwell-Οριακές Συνθήκες.

6.Υπολογισμός Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων με τη χρήση των σημειακών εξισώσεων Maxwell.

7.Κυματική Εξίσωση σε χώρο χωρίς πηγές και απώλειες-Το Επίπεδο κύμα ως λύση της Κυματικής Εξίσωσης.

8.Κυματική Εξίσωση σε χώρο με πηγές και απώλειες-Το Επίπεδο κύμα ως λύση της Κυματικής Εξίσωσης.

9.Νόμος Διατήρησης της Ενέργειας και Διάνυσμα Poynting

10.Επισκόπηση των Μηχανισμών Διάδοσης Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων

11.Ανάκλαση και Διάδοση από επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια.

12.Περίθλαση και Ζώνες Fresnell.

13.Ραδιοζεύξεις και Φαινόμενα Διάδοσης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Ηλεκ/μό & Διάδοση Η/Μ Κυμάτων των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.