Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ηλεκτρονικά ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρονικά ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρονικά ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρητικό Μέρος

1.Εισαγωγή-Γρήγορη Επανάληψη Βασικών Γνώσεων Θ. Γραμμ. Κυκλωμάτων

Στόχος η εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος και η γρήγορη επανάληψη βασικών γνώσεων από την ανάλυση γραμμικών κυκλωμάτων που είναι απαραίτητες για το μάθημα.

2.Ενίσχυση-Ενισχυτές

Συνοπτική επανάληψη των βασικών γνώσεων που αποκτήθηκαν στο προαπαιτούμενο μάθημα «Ηλεκτρονικά Ι» σχετικά με την έννοια της ενίσχυσης τις ενεργές ηλεκτρονικές διατάξεις και τους ενισχυτές.

3.Συνάρτηση Μεταφοράς

Εισαγωγή της έννοιας της Συνάρτησης Μεταφοράς (Σ. Μ.) ως εργαλείο ανάλυσης του κυκλώματος στη ΜΗΚ, είδη ενισχυτών ανάλογα με τη μορφή της Σ. Μ., Ανάλυση κυκλωμάτων απλής σταθεράς χρόνου, φίλτρα, προσεγγιστικά διαγράμματα Bode

4.Μοντέλα Γραμμικών Ενισχυτών – Γενικευμένο Κυκλωματικό Δίθυρο

Εισαγωγή της έννοιας του γραμμικού μοντέλου ενεργού κυκλώματος, ορισμός του γενικευμένου κυκλωματικού διθύρου, μοντέλα ενισχυτών.

5.Τελεστικοί Ενισχυτές (ΤΕ)

Ιδανικός ΤΕ, πραγματικός ΤΕ, τεχνικά χαρακτηριστικά, συμβολισμοί, μοντέλα

6.Βασικά Κυκλώματα με ΤΕ

Αναστρέφουσα και μη-αναστρέφουσα συνδεσμολογία ενισχυτή με ΤΕ, ιδανικός διαφοριστής και ολοκληρωτής, ενεργά φίλτρα 1ης τάξης με ΤΕ, απομονωτής, αθροιστής, διαφορικός ενισχυτής με ΤΕ, ενισχυτής οργανολογίας με ΤΕ, άλλα εξειδικευμένα κυκλώματα.

7.Αρνητική Ανάδραση

Εισαγωγή της έννοιας της ανάδρασης, ιδανικό μοντέλο ανάλυσης της ανάδρασης, επιδράσεις της αρνητικής ανάδρασης στις επιδόσεις ενισχυτών, ευστάθεια ενισχυτών με ανάδραση, είδη ανάδρασης απλού βρόχου.

8.Μέθοδοι Ανάλυσης Κυκλωμάτων Ανάδρασης Απλού Βρόχου

Χρήση των διθύρων για την επίλυση κυκλωμάτων ανάδρασης απλού βρόχου με βάση το ιδανικό μοντέλο ανάλυσης της ανάδρασης, Θ. Αποσύνθεσης της Ανάδρασης, ανάλυση κυκλωμάτων ανάδρασης με ένα ή περισσότερα τρανζίστορ ή/και ΤΕ.

9.Φασματική Απόκριση Ενισχυτών

Μελέτη των ενισχυτών εκτός της περιοχής διέλευσης, η φασματική απόκριση στις υψηλές συχνότητες

10.Μοντέλα Λειτουργίας Ενισχυτικών Διατάξεων στις Υψηλές Συχνότητες

Μοντέλα ενισχυτικών διατάξεων στις υψηλές συχνότητες, π-υβριδικά ισοδύναμα BJT και MOSFET

11.Ανάλυση Κυκλωμάτων Ενισχυτών στις Υψηλές Συχνότητες

Προσέγγιση επικρατούντος πόλου, γινόμενο κέρδους-εύρους ζώνης, μέθοδος σταθερών χρόνου ανοιχτοκυκλώσεως, μέθοδος σταθερών χρόνου βραχυκυκλώσεως, φαινόμενο Miller.

12.Ενισχυτές Ισχύος

Ενισχυτές ισχύος, ισχύς, απόδοση ισχύος, επιδόσεις, απαγωγή θερμότητας, ταξινόμηση σε είδη ανάλογα με τον τρόπο σύζευξης με το φορτίο, με τη χρήση απλής ή συνεργατικής τοπολογίας, με τη γωνία διέλευσης του σήματος (τάξεις λειτουργίας)

13.Ανάλυση ενισχυτών ισχύος / Γραμμικότητα, Παραμόρφωση, Θόρυβος

Εισαγωγή της έννοιας της δυναμικής ευθείας φόρτου, συνδεσμολογίες Darlington & Sziklai, σύζευξη φορτίου με μετασχηματιστή, push-pull ενισχυτές, απόδοση ανάλογα με την τάξη λειτουργίας, τον τρόπο σύζευξης με το φορτίο και την ύπαρξη ή όχι push-pull

Εισαγωγή της έννοιας της παραμόρφωσης, ορισμός μέτρων του ποσού και είδους παραμόρφωσης αλλά και θορύβου.

Εργαστηριακό Μέρος

Το εργαστήριο των Ηλεκτρονικών ΙΙ ασχολείται κυρίως με τη μελέτη των Αναλογικών Ηλεκτρονικών από DC έως και τα 10MHz, μέσα από κατάλληλες ασκήσεις :

Άσκηση 1 : "Τροφοδοτικά 1: Ανόρθωση & εξομάλυνση"

Άσκηση 2 : "Τροφοδοτικά 2: Γραμμική σταθεροποίηση"

Άσκηση 3: "Τελεστικοί ενισχυτές 1: Βασικές τοπολογίες ενισχυτή με ΤΕ"

Άσκηση 4: "Τελεστικοί ενισχυτές 2: Διαφορικός ενισχυτής και εφαρμογές ΤΕ"

Άσκηση 5: "Απόκτηση / μελέτη συνάρτησης μεταφοράς"

Άσκηση 6: "Αρνητική ανάδραση 1: Παραδείγματα με 1 BJT"

Άσκηση 7: "Αρνητική ανάδραση 2: Παραδείγματα με τελεστικούς ενισχυτές και διβάθμιο ενισχυτή με BJT"

Άσκηση 8: "Ενισχυτές ισχύος"

Άσκηση 9: "Σχεδίαση βασικών κυκλωμάτων με BJT"

Άσκηση 10: "Σχεδίαση βασικών κυκλωμάτων με JFET"


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρονικά ΙΙ των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.