Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΩΡΙΑ

 1. Εναλλασσόμενη τάση και ρεύμα, μέση και ενεργός τιμή.

 2. Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά κυκλώματα Εναλλασσομένου Ρεύματος.

 3. Σύνθετη αντίσταση, απλά κυκλώματα

 4. Μιγαδικοί αριθμοί και φάσορες (phasors)

 5. Μέθοδος των απλών βρόχων

 6. Μέθοδος των κόμβων

 7. Ισχύς: Μέση, άεργος, μιγαδική και φαινόμενη.

 8. Συντελεστής ισχύος

 9. Θεώρημα υπέρθεσης και εφαρμογές

 10. Θεωρήματα Thevenin and Norton και εφαρμογές

 11. Προσαρμογή φορτίου και μέγιστη μεταφορά ισχύος

 12. Μαγνητικά και συνεζευγμένα κυκλώματα, Μετασχηματιστές

 13. Πολυφασικά συστήματα, Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μηχανές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Εισαγωγή και κανονισμοί ασφαλείας.

 2. Μετρήσεις εναλλασσομένου

 3. Χρήση παλμογράφου

 4. Μέτρηση σύνθετης αντίστασης

 5. Κυκλώματα σε σειρά

 6. Κυκλώματα παράλληλα

 7. Συντονισμός

 8. Σταθερά χρόνου

 9. Μετασχηματιστές

 10. Χρήση προγράμματος εξομοίωσης κυκλωμάτων Ι

 11. Χρήση προγράμματος εξομοίωσης κυκλωμάτων ΙΙ

 12. Χρήση προγράμματος εξομοίωσης κυκλωμάτων ΙΙΙ

 13. Επανάληψη

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.