Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

•Διαφορικές Εξισώσεις: Μη ομογενείς διαφορικές εξισώσεις δευτέρας και ανωτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Μέθοδος προσδιοριστέων συντελεστών. Μέθοδος αλλαγής μεταβλητών ή μέθοδος Lagrange. Δ.Ε με μεταβλητούς συντελεστές, Δ.Ε. Euler. Διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξεως με μεταβλητούς συντελεστές. Εφαρμογή τελεστών για τη λύση Δ.Ε με σταθερούς συντελεστές.

•Διανυσματική Ανάλυση: Διανυσματική συνάρτηση πολλών μεταβλητών (όριο, συνέχεια, παράγωγος, κατευθυνόμενη παράγωγος, διευθύνοντα συνημίτονα), Αρμονικές συναρτήσεις, εξίσωση Laplace, ανάδελτα, τελεστής Hamilton, διαφορικό διανυσματικής συνάρτησης πολλών μεταβλητών. Πεδία, Βαρυτικό πεδίο, Ηλεκτρικό πεδίο, Μαγνητικό πεδίο. Κλίση βαθμωτού πεδίου, απόκλιση διανυσματικού πεδίου, περιστροφή ή στροβιλισμός διανυσματικού πεδίου, συντηρητικό διανυσματικό πεδίο.

•Συναρτήσεις δύο ή περισσότερων μεταβλητών: Γενικά-Ορισμοί, Όριο συνάρτησης, Συνέχεια συνάρτησης, Μερική Συνέχεια, Όριο και Συνέχεια συνάρτησης δύο μεταβλητών, Μερική Παράγωγος, Διαφορικό Πραγματικής συνάρτησης, Παράγωγος κατά κατεύθυνση, Παράγωγος σύνθετης συνάρτησης, Συναρτησιακές Ορίζουσες, Ακρότατα Πραγματικών Συναρτήσεων, Ακρότατα υπό συνθήκη, Εφαπτόμενο Επίπεδο Επιφάνειας, Ανάπτυγμα Taylor, Συστήματα Πεπλεγμένων συναρτήσεων, Ομογενείς συναρτήσεις, Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα 1ου Είδους, Επικαμπύλιο Ολοκλήρωμα 2ου Είδους, Διπλό Ολοκλήρωμα, Αλλαγή Μεταβλητών στα Διπλά Ολοκληρώματα, Εφαρμογές.

•Αριθμητική Ανάλυση: μέθοδοι: Newton-Raphson, Simpson, Ελαχίστων Τετραγώνων, Τέμνουσας, κτλ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.