Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ευφυή Συστήματα Ελέγχου | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

I. Θεωρητικό μέρος

 1. Κλειστά συστήματα διακριτού χρόνου (περιγραφή και ευστάθεια στο πεδίο Z).

 2. Mεταβλητές κατάστασης, ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα συστήματος, έλεγχος στο χώρο κατάστασης.

 3. Βελτίωση / αντιστάθμιση συστημάτων και σχεδίαση ελεγκτών (PID, phase-lead, phase-lag).

 4. Εισαγωγικές έννοιες από τον άριστο, τον στοχαστικό και τον προσαρμοστικό έλεγχο. •

 5. Ψηφιακοί ελεγκτές σε αναλογικά συστήματα.

 6. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC).

 7. Βιομηχανικοί ελεγκτές.

 8. Τεχνολογίες τηλε-ελέγχου.

 9. Εφαρμογές ψηφιακού ελέγχου σε

a. παρακολούθηση / έλεγχο βιομηχανικών διεργασιών,

b. «έξυπνα» κτίρια – συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων – BMS,

c. διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έλεγχο Φωτοβολταϊκών.

 1. Ασαφής (fuzzy) λογική και ασαφής έλεγχος.

 2. Σθεναρός και ευφυής έλεγχος

a. κίνησης ρομποτικού βραχίονα,

b. βελτιστοποίησης γραμμής παραγωγής.

II. Εργαστηριακό μέρος

• Διαδικτυακά

 1. Έλεγχος ταχύτητας κινητήρα (προετοιμασία).

 2. Έλεγχος στάθμης υγρού (προετοιμασία).

• Πρώτος κύκλος

 1. Έλεγχος ταχύτητας κινητήρα. Βελτίωση με ελεγκτή PI.

 2. Έλεγχος θέσης (Παράλληλη βελτίωση).

 3. Έλεγχος θερμοκρασίας ρέοντος αερίου. Βελτίωση με ελεγκτή PID.

 4. Αυτοματισμοί με το PLCS7200.

 5. Έλεγχος στάθμης υγρού με Η/Υ και την κάρτα ΝΙ-9008.

 6. Χρήση Robot στην διαλογή αντικειμένων.

• Δεύτερος κύκλος

 1. Μελέτη, σχεδίαση & κατασκευή εξαμηνιαίας εργασίας (ανά ομάδα).

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ευφυή Συστήματα Ελέγχου των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.