Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

1.Εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά σήματα (κατηγορίες, εκφράσεις, αναπαράσταση, βασικά σήματα, κτλ).

2.Αναπαράσταση τηλεπικοινωνιακών σημάτων στο πεδίο των συχνοτήτων. Μετασχηματισμός Fourier. Φίλτρα (κατηγορίες, χαρακτηριστικά, εφαρμογές).

3.Εφαρμογές λογαρίθμων στις τηλεπικοινωνίες (κέρδος, απώλειες, ορισμοί dB, dBm, εφαρμογές).

4.Εισαγωγή στη διαμόρφωση (σήματα βασικής ζώνης, μετατόπιση συχνότητας). Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους ΑΜ.

5.Είδη/παραλλαγές της διαμόρφωσης ΑΜ (DSB, DSB-SC, SSB). Χαρακτηριστικά/παράμετροι διαμόρφωσης με απλό τόνο. Ψηφιακή διαμόρφωση πλάτους.

6.Αποδιαμόρφωση ΑΜ (σύγχρονη φώραση, φωρατής περιβάλλουσας).

7.Εισαγωγή στη διαμόρφωση γωνίας. Διαμόρφωση συχνότητας FM. Ψηφιακή διαμόρφωση συχνότητας.

8.Χαρακτηριστικά/παράμετροι διαμόρφωσης FM με απλό τόνο. Αποδιαμόρφωση FM.

9.Εισαγωγή στη δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων. Θεώρημα δειγματοληψίας - ανάλυση με τη χρήση των ιδιοτήτων του μετασχηματισμού Fourier.

10.Κβάντιση και κωδικοποίηση. Είδη παλμικής διαμόρφωσης βασικής ζώνης.

11.Πολυπλεξία χρόνου/συχνότητας.

12.Βασικές αρχές θορύβου στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

13.Ανάλυση τηλεπικοινωνιακού συστήματος με τη χρήση του ισολογισμού ισχύος. Εφαρμογές.

Β. Εργαστήριο

1.Γνωριμία με το εργαστήριο και τον κανονισμό του.

2.Βασικές μετρήσεις εξοικείωσης με τον εργαστηριακό εξοπλισμό.

3.Εισαγωγή στη διαμόρφωση. Προσομοίωση συστημάτων διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης ΑΜ σε Η/Υ.

4.Πειραματική μελέτη συστημάτων διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης ΑΜ.

5.Εισαγωγή στη διαμόρφωση γωνίας. Προσομοίωση συστημάτων διαμόρφωσης FM σε Η/Υ.

6.Πειραματική μελέτη συστημάτων διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης FΜ.

7.Εισαγωγή στη δειγματοληψία και ανακατασκευή σημάτων. Προσομοίωση σε Η/Υ.

8.Πειραματική μελέτη συστήματος δειγματοληψίας.

9.Κβάντιση και κωδικοποίηση σημάτων. Προσομοίωση σε Η/Υ.

10.Πειραματική μελέτη κβάντισης και παλμοκωδικής διαμόρφωσης αναλογικών σημάτων.

11.Εισαγωγή στις ψηφιακές διαμορφώσεις αναλογικού φέροντος.

12.Επαναληπτική άσκηση/αναπληρώσεις ύλης.

  1. Εξέταση εργαστηρίου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.