Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Δομημένο Προγραμματισμό | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δομημένος Προγραμματισμός

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δομημένο Προγραμματισμό | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Ενότητα 1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ηλεκτρονικών συστημάτων

Βασικές αρχές προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων, συνεργασία και διεπαφή υλικού και λογισμικού, αρχιτεκτονική επεξεργαστή Η/Υ

Ενότητα 2. Σχεδιασμός αλγορίθμων Η/Υ

Αλγόριθμοι, δομικά στοιχεία αλγορίθμων, σχεδιασμός αλγορίθμων.

Ενότητα 3. Εισαγωγή στη γλώσσα C

Παρουσίαση της γλώσσας προγραμματισμού C, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της C, κύκλοι δημιουργίας προγράμματος, συγγραφή σύνδεση και εκτέλεση προγραμμάτων.

Ενότητα 4. Τύποι δεδομένων, είσοδος δεδομένων, τελεστές

Τύποι δεδομένων, σταθερές, μεταβλητές, εισαγωγή δεδομένων, τελεστές.

Ενότητα 5. Έλεγχος προγράμματος και βρόχοι επανάληψης

Εντολές ελέγχου ροής, βρόχοι επανάληψης, ένθετοι βρόχοι, βασικοί αλγόριθμοι με χρήση υπολογισμών, εντολών ελέγχου ροής και βρόχων επανάληψης

Ενότητα 6. Πίνακες

Πίνακες, δήλωση πινάκων, βασικοί αλγόριθμοι με χρήση πινάκων.

Ενότητα 7. Δείκτες

Δείκτες, απόδοση τιμών σε δείκτες, χρήση δεικτών, αριθμητική δεικτών, δείκτες σε πίνακες, βασικές τεχνικές χρήσης των δεικτών

Ενότητα 8. Χαρακτήρες, αλφαριθμητικά

Αλφαριθμητικά, αποθήκευση αλφαριθμητικών, εμφάνιση αλφαριθμητικών, εισαγωγή αλφαριθμητικών, συναρτήσεις αλφαριθμητικών, διδιάστατοι πίνακες και αλφαριθμητικά, βασικοί αλγόριθμοι με αλφαριθμητικά.

Ενότητα 9. Συναρτήσεις

Συναρτήσεις, κλήση συναρτήσεων, εμβέλεια μεταβλητών, κλήση συναρτήσεων με παράμετρο πίνακα, ανάπτυξη αλγορίθμων με οργάνωση του προγράμματος σε συναρτήσεις.

Ενότητα 10. Δομές, ενώσεις, δομές δεδομένων, αρχεία

Δομές, ενώσεις, κατανομή μνήμης, δυναμικές δομές δεδομένων, απλά συνδεδεμένη λίστα, αρχεία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Δομημένο Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.