Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Διαχείριση Έργων - CAD και κατασκευή | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Διαχείριση Έργων - CAD και κατασκευή

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διαχείριση Έργων - CAD και κατασκευή | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

  1. Εισαγωγή στη διαχείριση έργων, διαχειριστής έργου, κίνητρα, κανόνες, ορισμός έργου - προδιαγραφές.

  2. Εργασίες έργου, δομή ανάλυσης εργασιών (WBS), συγκρότηση ομάδας έργου.

  3. Εναρκτήρια συνεδρίαση έργου, λίστα εργασιών έργου, δημιουργία διαγράμματος Gantt

  4. Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργου.

  5. Διαχείριση ποιότητας έργου.

  6. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

  7. Διαχείριση επικοινωνιών έργου.

  8. Διαχείριση κινδύνων και αλλαγών έργου.

  9. Κλείσιμο έργου, αξιολόγηση έργου.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Διαχείριση Έργων - CAD και κατασκευή των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.