Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Γραμμές Μεταφοράς | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Γραμμές Μεταφοράς

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γραμμές Μεταφοράς | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

1.Ενημέρωση – γενική εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος

2.Τύποι γραμμών μεταφοράς – κατανεμημένα χαρακτηριστικά

3.Εξισώσεις γραμμών μεταφοράς – χαρακτηριστική αντίσταση – σταθερά μετάδοσης

4.Οδεύοντα κύματα – ταχύτητα φάσης – σταθερά φάσης και εξασθένιση - ταχύτητα ομάδας – γραμμές χωρίς παραμόρφωση

5.Συντελεστής ανάκλασης – βραχυκυκλωμένες και ανοικτές γραμμές – αντίσταση εισόδου – ισοδύναμα κυκλώματα

6.Γραμμές χωρίς απώλειες – συντελεστής στασίμου – μορφή στάσιμου κύματος για διάφορους τερματισμούς γραμμών

7.Ιδιότητες γραμμών λ/2 και λ/4 – μετασχηματιστής λ/4

8.Ιδιότητες βραχυκυκλωμένων και ανοικτών γραμμών – προσαρμογή με στέλεχος – συχνότητες συντονισμού γραμμών με ανοικτά και βραχυκυκλωμένα άκρα

9.Περιγραφή του Χάρτη Smith – τρόπος κατασκευής και βασικές λειτουργίες του

10.Εφαρμογές του Xάρτη Smith για την επίλυση προβλημάτων γραμμών μεταφοράς χωρίς απώλειες

11.Ασκήσεις – παραδείγματα και εφαρμογές


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Γραμμές Μεταφοράς των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.