Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Αρχιτεκτονική & Οργάνωση ΜΥ ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αρχιτεκτονική & Οργάνωση ΜΥ ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αρχιτεκτονική & Οργάνωση ΜΥ ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΩΡΙΑ

 1. Εισαγωγή.

 2. Εσωτερική οργάνωση και βασικές μονάδες μικροεπεξεργαστών 16, 32 και 64 bits.

 3. Λειτουργία σε πραγματικό και προστατευμένο τρόπο.

 4. Μοντέλα αναφοράς στη Μνήμη.

 5. Περιγραφείς

 6. Εντολές προγραμματισμού I

 7. Εντολές προγραμματισμού IΙ

 8. Προγραμματισμός, Συμβολική γλώσσα. Ι

 9. Προγραμματισμός, Συμβολική γλώσσα. ΙΙ

 10. Σήματα διακοπής (hardware και software)

 11. Κρυφή και δευτερεύουσα μνήμη

 12. Μονάδες Εισόδου/Εξόδου και περιφερειακά

 13. Λειτουργικά Συστήματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Εισαγωγή και κανονισμοί ασφαλείας.

2.Εντολές Εισόδου/Εξόδου

3.Σήματα διακοπών

4.Οδήγηση βηματικού κινητήρα

5.Μετατροπή ψηφιακού σε αναλογικό σήμα

6.Προγραμματισμός με Debug I

7.Προγραμματισμός με Debug II

8.Προγραμματισμός με Debug III

9.Προγραμματισμός με Assembler I

10.Προγραμματισμός με Assembler II

11.Προγραμματισμός με Assembler III

12.Υπορρουτίνες

13.Ολοκληρωμένη εργασία


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αρχιτεκτονική & Οργάνωση ΜΥ ΙΙ των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.