Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Φωτοτεχνία | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φωτοτεχνία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φωτοτεχνία | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο της ΘΕΩΡΙΑΣ αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα: Φωτομετρία: Εισαγωγή στη φωτομετρία – Στερεά γωνία – Φωτεινή ροή – σημειακές πηγές – Ένταση φωτισμού – Φωτεινή ένταση – Λαμπρότητα

2η Ενότητα:Φωτομετρία: Νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου – Νόμος του συνημιτόνου – Νόμος του Lambert – Λαμπερτιανές επιφάνειες – Νόμος του αντιστρόφου τετραγώνου για μη σημειακές πηγές – Ανάκλαση, μεταφορά, απορρόφηση

3η Ενότητα:Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων: Εισαγωγή στον φωτισμό εσωτερικών χώρων – μέθοδος Favie-Οικονομόπουλος

4η Ενότητα:Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων: Μέθοδος ζωνικών κοιλοτήτων

5η Ενότητα:Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων: Μέθοδος με βάση το πρότυπο ΕΝ12464

6η Ενότητα:Θάμβωση Εσωτερικών Χώρων: Σύστημα καμπυλών λαμπρότητας – Σύστημα περιορισμού της θάμβωσης κατά CIE – Περιορισμός της θάμβωσης με το σύστημα Unified Glare Rating System (UGR)

7η Ενότητα:Φωτισμός Δρόμων: Εισαγωγή στον φωτισμό δρόμων – Μεθοδολογίες φωτισμού δρόμων – Χαρακτηριστικά φωτιστικών δρόμου- Διατάξεις φωτιστικών για τον φωτισμό δρόμων

8η Ενότητα:Φωτισμός Δρόμων: Μέθοδος της μέσης έντασης φωτισμού ή μέθοδος Lumen

9η Ενότητα:Φωτισμός Δρόμων: Μέθοδος της λαμπρότητας – Κατηγορίες φωτισμού δρόμου κατά CEN 13201

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Χαρακτηριστικά μεγέθη λαμπτήρων & βασικά φωτομετρικά μεγέθη

2η Ενότητα:Χάραξη πολικών διαγραμμάτων φωτιστικών σωμάτων

3η Ενότητα:Σφαίρα ολοκληρώσεως Ulbricht

4η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων πυρακτώσεως

5η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων φθορισμού

6η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων υδραργύρου (Hg)

7η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων μεταλλικών αλογόνων

8η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων νατρίου (Na) χαμηλής πιέσεως

9η Ενότητα:Μελέτη χαρακτηριστικών των λαμπτήρων νατρίου (Na) υψηλής πιέσεως

10η Ενότητα:Διαγράμματα Rousseau

11η Ενότητα:Διαγράμματα Isolux

12η Ενότητα : Χρήση υπολογιστικού προγράμματος φωτισμού


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φωτοτεχνία των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.