Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Φυσική | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Το περιεχόμενο της θεωρίας του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες ως εξής:

1η Εβδομάδα: Φυσικά μεγέθη, μαθηματική ανασκόπηση, διαστατική ανάλυση

2η Εβδομάδα: Κίνηση σε μια διάσταση

3η Εβδομάδα: Κίνηση στο χώρο, κυκλική κίνηση

4η Εβδομάδα: Θεμελιώδεις δυνάμεις, νόμοι του Νεύτωνα

5η Εβδομάδα: Εφαρμογές δυναμικής, μη αδρανειακές δυνάμεις

6η Εβδομάδα: Έργο, κινητική ενέργεια, ισχύς

7η Εβδομάδα: Δυναμική ενέργεια, συντηρητικές δυνάμεις, διατήρηση ενέργειας

8η Εβδομάδα: Ορμή, ώθηση, διατήρηση ορμής

9η Εβδομάδα: Συστήματα σωματιδίων, κέντρο μάζας, κρούσεις

10η Εβδομάδα: Ροπή δύναμης, ροπή αδράνειας, περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα

11η Εβδομάδα: Στροφορμή, κίνηση κύλισης, δυναμική στερεού σώματος

12η Εβδομάδα: Εισαγωγή στις ταλαντώσεις

13η Εβδομάδα: Ανασκόπηση

Το αντίστοιχο περιεχόμενο του εργαστηριακού μαθήματος κατανέμεται σε 13 εργαστηριακές ασκήσεις ως εξής:

1η Άσκηση: Μετρήσεις, ανάλυση μετρήσεων, θεωρία σφαλμάτων

2η Άσκηση: Γραφικές παραστάσεις, γραμμικοποίηση σχέσεων

3η Άσκηση: Μετρήσεις με μικρόμετρο και παχύμετρο

4η Άσκηση: Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

5η Άσκηση: Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητα με απλό εκκρεμές

6η Άσκηση: Προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου

7η Άσκηση: Μέτρηση μέτρου ελαστικότητας του Young

8η Άσκηση: Προσδιορισμός της πυκνότητας στερεών και υγρών

9η Άσκηση: Μέτρηση του συντελεστή ιξώδους ρευστών

10η Άσκηση: Μέτρηση εστιακής απόστασης φακού

11η Άσκηση: Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα

12η Άσκηση: Μέτρηση της ειδικής θερμότητας του νερού

13η Άσκηση: Τελική εξέταση εργαστηρίου


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φυσική των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.