Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνολογία Υλικών | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογία Υλικών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Υλικών | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. Θεωρία

-Βασικά στοιχεία για τη δομή των υλικών.

-Στερεή κατάσταση. Κρυσταλλικά σώματα, κρυσταλλικά συστήματα. Αλλοτροπία. Άμορφα υλικά.

-Μέταλλα: Συνήθεις μεταλλικές δομές. Στερεοποίηση και αταξίες δομής.

-Κράματα: Διαγράμματα ισορροπίας των φάσεων. Μετασχηματισμοί φάσεων. Θερμικές και μηχανικές κατεργασίες και επίδραση στη δομή και τις ιδιότητες των υλικών.

-Ιοντική δομή: Κεραμικά.

-Ομοιοπολική δομή: Πολυμερή. Κρυσταλλικότητα πολυμερών.

-Σύνθετα υλικά.

-Ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά και ηλεκτρικές αντιστάσεις. Επίδραση της δομής στις ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών.

-Μονωτικά, διηλεκτρικά υλικά. Χαρακτηριστικές ιδιότητες διηλεκτρικών υλικών.

-Ημιαγωγοί.

-Μαγνητικά υλικά. Δομή και ιδιότητες μαγνητικών υλικών.

-Κριτήρια επιλογής υλικών για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Β. Εργαστήριο

-Μελέτη της δομής μεταλλικών υλικών με οπτική μικροσκοπία.

-Μηχανικές ιδιότητες: Μέτρηση σκληρότητας και αντοχής σε εφελκυσμό μεταλλικών υλικών.

-Θερμομετρία: Χρήση και βαθμονόμηση θερμοζευγών.

-Κράματα: Μετασχηματισμοί φάσεων - Διαγράμματα ισορροπίας των φάσεων. Εφαρμογή στο κράμα συγκόλλησης Pb-Sn.

-Γαλβανική διάβρωση διαφορετικών μετάλλων που βρίσκονται σε αγώγιμη επαφή.

-Μαγνητικά υλικά: Χαρακτηρισμός και χρήση μαλακών μαγνητικών υλικών.

-Μαγνητικά υλικά: Χαρακτηρισμός και χρήση σκληρών μαγνητικών υλικών.

-Γραμμικές ηλεκτρικές αντιστάσεις. Επίδραση θερμοκρασίας στην ηλεκτρική αντίσταση.

-Μη γραμμικές αντιστάσεις.

-Iδιότητες μονωτικών λαδιών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία Υλικών των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.