Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνολογία Μετρήσεων και Αισθητήρες| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογία Μετρήσεων και Αισθητήρες

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Μετρήσεων και Αισθητήρες | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

• Μέτρηση της πραγματικής, άεργης και φαινόμενης ισχύος σε μονοφασικά και πολυφασικά (τριφασικά) συστήματα Ε.Ρ..

• Μονοφασικά και πολυφασικά βαττόμετρα.

• Μέτρηση του συντελεστού Ισχύος (συνφ).

• Διαδοχή φάσεων τριφασικού συστήματος.

• Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας.

• Ηλεκτρονικές/ψηφιακές μετρήσεις – Ψηφιακά όργανα (βολτόμετρα – αμπερόμετρα – ωμόμετρα – βαττόμετρα – μετρητές άεργης ισχύος – μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας).

• Συγκρίσεις κλασικών και ψηφιακών μετρήσεων.

• Μετρήσεις μη ηλεκτρικών μεγεθών.

• Αισθητήρες και μετατροπείς (τάσης – έντασης – αντίστασης δύναμης – μήκους – καμπτικής ροπής – θερμοκρασίας – ph – ταχύτητας – αέρα – περιεκτικότητας αερίων – σχετικής υγρασίας – μηχανικής τάσης κ.τ.λ.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

• Κανονισμός εργαστηρίου.

• Μέτρηση πραγματικής ηλεκτρικής ισχύος.

• Ηλεκτροδυναμικό βαττόμετρο.

• Μέτρηση σύνθετης αντίστασης.

• Γέφυρα Maxwell.

• Μέτρηση συντελεστή ισχύος.

• Μέτρηση πραγματικής και άεργης ισχύος σε τριφασικό σύστημα.

• Μέτρηση εναλλασσομένων μεγεθών με παλμογράφο διπλής δέσμης.

• Μέτρηση τάσης σε εγκατάσταση ρυθμιζόμενου φωτισμού.

• Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας.

• Καθορισμός διαδοχής φάσεων.

• Καταγραφικά όργανα.

• Γέφυρα De Sauty.

• Βελτίωση του συντελεστή ισχύος.

• Μέτρηση θερμοκρασίας.

• Μέτρηση υγρασίας.

• Μέτρηση στάθμης του ήχου.

• Μέτρηση έντασης φωτισμού.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία Μετρήσεων και Αισθητήρες των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.