Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν:

  1. Γνώση της παράστασης των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο χώρο κατάστασης.

  2. Γνώση των βασικών μορφών παράστασης στο χώρο κατάστασης.

  3. Ικανότητα σχεδίασης μονάδων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο χώρο κατάστασης.

4 .Γνώση των αρχών μοντελοποίησης στο χώρο κατάστασης.

  1. Γνώση των μεθόδων ευστάθειας στο χώρο κατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Να μπορούν να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας και να εντοπίζουν σφάλματα και βλάβες σε συστήματα αυτομάτου ελέγχου.

  2. Να διαθέτουν τη γνώση για τον έλεγχο ασφαλείας και λειτουργίας συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

  3. Να μπορούν να σχεδιάζουν τις διάφορες συνιστώσες των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στο χώρο κατάστασης.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου ΙΙ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.