Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Αποφάσεων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συστήματα Αποφάσεων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Αποφάσεων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1.Εισαγωγή στο πρόβλημα λήψης μιας απόφασης

2.Γενική Παρουσίαση Μεθοδολογιών Λήψης Αποφάσεων

3.Λήψη απόφασης κάτω από συνθήκες βεβαιότητας

4.Λήψη απόφασης κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας (χωρίς τη χρήση πιθανοτήτων)

5.Λήψη απόφασης κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας (με τη χρήση πιθανοτήτων)

6.Λήψη απόφασης με χρήση πειράματος και έρευνας

7.Δένδρα Αποφάσεων

8.Γραμμικός Προγραμματισμός (Διαμόρφωση μοντέλου)

9.Γραμμικός Προγραμματισμός (Γραφική Επίλυση)

10.Γραμμικός Προγραμματισμός (μέθοδος Simplex)

11.Δυναμικός Προγραμματισμός

12.Προσομοίωση

13.Σύνοψη βασικών σημείων του μαθήματος


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Αποφάσεων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.