Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:Εισαγωγή στις υπερτάσεις: Βασικές έννοιες και ορισμοί. Νομοθεσία σχετική με την προστασία εγκαταστάσεων από υπερτάσεις.

2η Ενότητα:Φαινόμενο Κεραυνού: Δημιουργία κεραυνού. Κεραυνικό πλήγμα. Θερμικές και ηλεκτρομαγνητικές επιπτώσεις. Είδη πληγμάτων και είδη βλαβών. Μέθοδοι προστασίας ανθρώπων κατά την κεραυνόπτωση.

3η Ενότητα:Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Προστασίας: Εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας – ανάλυση ρίσκου. Προσδιορισμός των βασικών παραμέτρων, ποσοτικοποίηση. Καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας σε μια κατασκευή, σχεδιασμός συλλεκτήριου συστήματος

4η Ενότητα:Ισοδυναμικές Κατασκευές: Ανάπτυξη δυναμικού κατά την κεραυνοπληξία. Μέθοδοι προστασίας από την ανύψωση δυναμικού. Ισοδυναμικές συνδέσεις και κατασκευές. Αποστάτες μόνωσης. Συστήματα γειώσεων στις εγκαταστάσεις προστασίας από υπερτάσεις.

5η Ενότητα:Διατάξεις προστασίας εγκαταστάσεων : Διατάξεις απαγωγής υπερτάσεων τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, διατάξεις τύπου Ι+ΙΙ. Σχεδιασμός ζωνών τοποθέτησης διατάξεων απαγωγών. Συνεργασία συστήματος συλλογής – ισοδυναμικών συνδέσεων – γειώσεων – διατάξεων απαγωγών.

6η Ενότητα:Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων - Παραδείγματα: Παραδείγματα εγκαταστάσεων προστασίας από υπερτάσεις τυπικών – βασικών κατασκευών. Παραδείγματα από εγκαταστάσεις σε σύνθετα – μεγάλα έργα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.