Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Προγραμματισμό Η/Υ Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός Η/Υ Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

 1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό, Γλώσσες προγραμματισμού, Βασικές έννοιες του προγραμματισμού web.

 2. Hypertext, Program structure, Basic commands, Tag description, List structure, Formatting.

 3. Σχεδιασμός εφαρμογών Web, Storyboards, Hyperlinks, Web development example.

 4. Εικόνες και Πολυμέσα, Τύποι αρχείων, Γραφικά, Image maps.

 5. Frames, Formatting Frames, Intrinsic events.

 6. Πίνακες, Cell formation, Συνδυασμός πινάκων και άλλων δομών πληροφοριών.

 7. Φόρμες, Μηχανισμοί, Είσοδος δεδομένων, Αποστολή δεδομένων.

 8. Δυναμική HTML. Cascading Style Sheets (CSS).

 9. Data validation using VbScript / JavaScript, Variables, Arithmetic calculations, String manipulation, Using controls.

 10. Client-side Scripting, Conditional expressions, Concatenation, Comparison Operators, Comparison Commands. Logical Operators.

 11. Client-side Scripting, Loops, Server side Scripts, The ASP object model.

 12. Server-side Scripting, Interactive communication, ASP/PHP, Data base manipulation.

 13. Dynamic Data base development and ASP.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό Η/Υ Ι των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.