Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Μικροελεγκτές| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μικροελεγκτές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μικροελεγκτές | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

• Εισαγωγή στους μικροελεγκτές

• Χρήση καταχωρητών 8Bits και 16Bits

• Αρχιτεκτονική μικροελεγκτών

• Σύνδεση μικροελεγκτών με περιφερειακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

• Αποκωδικοποίηση διευθύνσεων μνήμης

• Προγραμματισμός σε γλώσσα assembly

• Χρησιμοποίηση Ι/Ο με τα περιεφερειακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

• Έλεγχος κίνησης βηματικού κινητήρα με μικροελεγκτή

• Έλεγχος κίνησης αναλογικού κινητήρα με μικροελεγκτή

• Μετατροπές D/A & A/D

• Αποκωδικοποίηση εντολών

• Επιτήρηση δικτύου ΔΕΗ σε αυτοματοποιημένο σύστημα με χρήση μικροελεγκτή PIC16f882

• Χρήση συστημάτων με PWM.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στους Μικροελεγκτές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.