Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1.Γενικά για τις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

2.Βασικές Έννοιες

3.Πρότυπα και Κανονισμοί

  1. Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (Εγκαταστάσεις ύδρευσης-αποχέτευσης κτιρίων)

5.Εγκ/σεις πυρόσβεσης πυρανίχνευσης

6.Εγκαταστάσεις θέρμανσης ,ψύξης

7.Εγκ/σεις φυσικού αερίου

8.Κανονισμοί απλοί βασικοί υπολογισμοί και σχέδια των εγκαταστάσεων.

9.Σύνοψη βασικών σημείων του μαθήματος


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.