Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Μαθηματικά ΙΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μαθηματικά ΙΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά ΙΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα: Εισαγωγή στις σειρές, σύγκλιση σειράς.

2η Ενότητα: Σειρές Fourier. Μετασχηματισμός Fourier.

3η Ενότητα: Χρήση μετασχηματισμού Fourier για την λύση προβλημάτων με περιοδικές συναρτήσεις.

4η Ενότητα: Εισαγωγή στον μετασχηματισμό Laplace. Αντίστροφος μετασχηματισμό Laplace.

5η Ενότητα: Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση μετασχηματισμού Laplace και αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace .

6η Ενότητα: Επίλυση συστημάτων διαφορικών εξισώσεων με χρήση μετασχηματισμού Laplace και αντίστροφου μετασχηματισμού Laplace .

7η Ενότητα: Εισαγωγή στο μετασχηματισμό Ζήτα. Αντίστροφος μετασχηματισμός Ζήτα.

8η Ενότητα: Επίλυση εξισώσεων διαφορών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά ΙΙΙ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.