Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Λογική Σχεδίαση | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Λογική Σχεδίαση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λογική Σχεδίαση | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Το μάθημα των Ψηφιακών Συστημάτων είναι σχεδιασμένο για φοιτητές με ενδιαφέροντα στην ανάπτυξη, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση τεχνολογιών που αναφέρονται στην επικοινωνία της πληροφορικής.

Αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των ψηφιακών ηλεκτρονικών.

H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε συνδυαστικά κυκλώματα, σε ακολουθιακά κυκλώματα και σε πρώτο επίπεδο κατανόησης καταχωρητών και μνήμες για να μπορέσει να ενταχθεί με ομαλό τρόπο στον κόσμο των μικροελεγκτών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης και σχεδίασης ψηφιακών – λογικών κυκλωμάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Να κατανοεί την άλγεβρα Boole, τα συστήματα αριθμών, ψευτοτυχαίοι αριθμοί, κώδικες, λογικές πύλες

• Να κατανοεί και να ελέγχει συστήματα που κάνουν χρήση από οικογένειες ηλεκτρονικών πυλών, συνδυαστική λογική, δισταθείς πολυδονητές, μνήμες, ημιαθροιστές, αλγόριθμοι αριθμητικών πράξεων, αθροιστές, καταχωρητές, απαριθμητές

• Να περιγράφει και να δημιουργεί κυκλώματα με ψηφιακούς συγκριτές, ψηφιακούς πολυπλέκτες - αποπολυπλέκτες καθώς και Ολισθητές, συνδυαστικά κυκλώματα, σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα, απλοποίηση λογικών κυκλωμάτων (Karnaugh, Quine-McCluskey κλπ)

• Να περιγράφει και να σχεδιάζει και να αναπτύσσει Ψηφιακά κυκλώματα και Εφαρμογές ψηφιακής σχεδίασης


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Λογική Σχεδίαση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.