Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ηλεκτροχημεία | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτροχημεία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτροχημεία | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. Θεωρία

 • Βασικές γνώσεις χημείας. Άτομο, Ηλεκτρονική δομή των ατόμων. Δεσμοί. Διαλύματα. Ιδιότητες διαλυμάτων.

 • Αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος. Είδη αγωγών. Ηλεκτρολύτες. Αγωγιμότητα ηλεκτρολυτών. Ευκινησία ιόντων. Αριθμοί μεταφοράς.

 • Ηλεκτρόλυση. Νόμοι της ηλεκτρόλυσης. Τάση διάσπασης ηλεκτρολυτών. Φαινόμενα πόλωσης και παθητικοποίησης. Υπέρταση. Κουλόμετρα. Επιμεταλλώσεις. Ανοδίωση.

 • Ημιστοιχεία. Δυναμικά ημιστοιχείων. Κανονικά δυναμικά οξείδωσης στοιχείων. Γαλβανικά στοιχεία. Είδη γαλβανικών στοιχείων. Δυναμικά γαλβανικών στοιχείων. Νόμος Nernst. Μπαταρίες. Συσσωρευτές. Είδη συσσωρευτών. Κυψέλες καυσίμου.

 • Ηλεκτροχημική διάβρωση μετάλλων. Ηλεκτροχημικός μηχανισμός της διάβρωσης. Παράγοντες που επηρεάζουν του φαινόμενο της διάβρωσης. Μορφές διάβρωσης. Πρόληψη και προστασία από τη διάβρωση.

Β. Εργαστήριο

 • Μετρήσεις. Επεξεργασία μετρήσεων. Γραφικές παραστάσεις.

 • Κατασκευή βασικών κυκλωμάτων ηλεκτροχημικών διατάξεων. Έλεγχος και λειτουργία.

 • Μέτρηση ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας ηλεκτρολυτών. Ισχυροί - ασθενείς ηλεκτρολύτες.

 • Κουλόμετρο χαλκού. Επαλήθευση ισχύος νόμων του Ohm και Faraday στους ηλεκτρολύτες. Μέτρηση ηλεκτρικών φορτίων.

 • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων και προσδιορισμός ηλεκτροχημικής απόδοσης του ρεύματος: α) Επιμεταλλώσεις β) Ανοδιώσεις.

 • Δυναμικά οξειδοαναγωγής. Μελέτη της δραστικότητας των μετάλλων.

 • Γαλβανικά στοιχεία. Στοιχείο ψευδαργύρου-χαλκού. Στοιχεία συγκέντρωσης.

 • Συσσωρευτές μολύβδου.

 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου. Kυψέλη H2/H+/ / O2/OH-.

 • Ηλεκτροχημική διάβρωση μετάλλων. Μέτρηση δυναμικών διάβρωσης μετάλλων σε διάφορα περιβάλλοντα. Ηλεκτροχημικές μέθοδοι μελέτης της διάβρωσης μετάλλων.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ηλεκτροχημεία των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.