Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ηλεκτρονικά Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρονικά Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρονικά Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική: Φυσική ημιαγωγών – Δομή στοιχείων – Μέταλλα – Μονωτές – Ημιαγωγοί – Ενεργειακές στοιβάδες – προσμείξεις, δότες/αποδέκτες – Ημιαγωγοί τύπου n – Ημιαγωγοί τύπου p.

2η Ενότητα:Ο ημιαγωγός pn: Η ένωση pn – Φράγμα δυναμικού/ενεργειακό διάκενο - Κατάσταση αγωγής – Κατάσταση αποκοπής – Ισοδύναμα κυκλώματα – Εξάρτηση τάσης βάσης εκπομπού και ρεύματος ανάστροφου κόρου από την θερμοκρασία.

3η Ενότητα:Κυκλώματα ανόρθωσης: Ημιανόρθωση – Πλήρης ανόρθωση με δύο διόδους – Γέφυρα ανόρθωσης – Εξομάλυνση ανορθωμένης τάσης.

4η Ενότητα:Τύποι διόδων: Δίοδος LED – Δίοδος Shcottky – Δίοδος μεταβλητής χωρητικότητας – Δίοδος σήραγγας (tunnel) - Δίοδος zener – Φαινόμενα χιονοστιβάδας & zener – V-I χαρακτηριστική – Ισοδύναμα κυκλώματα – σταθεροποίηση τάσης με zener. Κυκλώματα ψαλιδισμού – κυκλώματα πρόσδεσης

5η Ενότητα:Διπολικά τρανζίστορ: Η ένωση npn – Αρχή λειτουργίας – Φάσεις λειτουργίας – Κέρδος ρεύματος. DC πόλωση – Ευθεία φορτίου – Κυκλώματα πόλωσης. Tο τρανζίστορ ως διακόπτης. Το τρανζίστορ ως ενισχυτής - Συνδεσμολογία κοινού εκπομπού – Συνδεσμολογία κοινού συλλέκτη – Συνδεσμολογία κοινής βάσης.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Επισκόπηση των βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

2η Ενότητα: Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

3η Ενότητα:Περιγραφή λειτουργίας πολυμέτρων, μετρήσεις τάσης, ρεύματος και αντίστασης

4η Ενότητα:Βασικά κυκλώματα με αντιστάσεις και πυκνωτές

5η Ενότητα:Ο παλμογράφος και οι εφαρμογές του

6η Ενότητα: Δίοδοι, LED, Zener, ιδιότητες και εφαρμογές

7η Ενότητα: Χαρακτηριστικά και ιδιότητες μετασχηματιστών

8η Ενότητα: Ημιανόρθωση

9η Ενότητα: Ανόρθωση γέφυρας (με 4 διόδους)

10η Ενότητα: Εξομάλυνση ανορθωμένης τάσης

11η Ενότητα: Σταθεροποίηση τάσης με Zener και σταθεροποιητών τάσης σειράς

12η Ενότητα: Σχεδίαση και κατασκευή συμμετρικής τροφοδοτικής διάταξης


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρονικά Ι των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.