Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ηλεκτρονικά Ισχύος| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρονικά Ισχύος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρονικά Ισχύος | | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα:Εισαγωγή: Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Ισχύος.

2η Ενότητα:Κύκλωμα με Διακόπτες και Διόδους: Κυκλώματα με πηγή DC και AC ρεύματος και φορτία R-C , R-L,R-L-C , Δίοδος ισχύος ,Κυκλώματα ημιανόρθωσης με φορτία R-C , R-L,R-L-C.

3η Ενότητα:Ελεγχόμενη Ημιανόρθωση: Εισαγωγή , Θυρίστορ, Ελεγχόμενη ημιανόρθωση με φορτία R,L,R-L

4η Ενότητα:Ανορθώσεις με Διόδους : Πλήρης ανόρθωση κοινού σημείου , Ποιότητα ισχύος , Μονοφασική πλήρης ανόρθωσης με σε συνδεσμολογία γέφυρας, Πολυφασικές ανορθώσεις κοινού σημείου, Τριφασική Ανόρθωση πλήρους γέφυρας.

5η Ενότητα:Ελεγχόμενες Ανορθώσεις με Θυρίστορ: Εισαγωγή Πλήρως ελεγχόμενη μονοφασική ανόρθωση, Τριφασική πλήρως ελεγχόμενη ανόρθωση συνδεσμολογία γέφυρας.

6η Ενότητα: Αντιστροφείς: Εισαγωγή ,Μονοφασικός αντιστροφέας σε συνδεσμολογία ημιγέφυρας, Μονοφασικός αντιστροφέας σε συνδεσμολογία πλήρους γέφυρας ,Τριφασικός αντιστροφές.

7η Ενότητα:Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος: Εισαγωγή, Μετατροπέας ανύψωσης συνεχούς τάσης, Μετατροπείς υποβιβασμού συνεχούς τάσης, Μετατροπέας υποβιβασμού – ανύψωσης.

8η Ενότητα:Ρυθμιστές Εναλλασσόμενης Τάσης: Εισαγωγή, Λειτουργία AC με φορτίο R,R-L, Τριφασικός AC ρυθμιστής.

9η Ενότητα:Διακοπτικοί Ημιαγωγοί Ισχύος: Εισαγωγή, Τρανζίστορ Επαφής , MOSFET ισχύος, IGBT,GTO, SiC

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα: Μελέτη των Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών (V-I) των ημιαγωγών δίοδος, θυρίστορ.

3η Ενότητα:Μονοφασικός μη ελεγχόμενος ανορθωτής μισού κύματος με φορτία R,R-L

4η Ενότητα:Μονοφασική μη ελεγχόμενη γέφυρα με φορτία R,R-L

5η Ενότητα:Πλήρως ελεγχόμενη μονοφασική γέφυρα με φορτία R,R-L

6η Ενότητα:Τριφασική πλήρως ελεγχόμενη γέφυρα

7η Ενότητα:Μονοφασικός μετατροπέας Ε.Ρ/Ε.Ρ ( TRIAC)


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρονικά Ισχύος | των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.