Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ηλεκτρονικά ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρονικά ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρονικά ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:Μονοπολικά τρανζίστορ: Το κανάλι n – Το κανάλι p – Αρχή λειτουργίας – Φάσεις λειτουργίας – Διαγωγιμότητα JFET – Χαρακτηριστικές απαγωγού συναρτήσει της τάσης μεταξύ απαγωγού πηγής.

2η Ενότητα:Μονοπολικά τρανζίστορ: DC πόλωση – Ευθεία φορτίου – Κυκλώματα πόλωσης JFET.

3η Ενότητα:Μονοπολικά τρανζίστορ: Το JFET ως διακόπτης – Το JFET ως ενισχυτής – AC ισοδύναμο κύκλωμα χαμηλών συχνοτήτων JFET.

4η Ενότητα:Μονοπολικά τρανζίστορ: Συνδεσμολογία κοινής πηγής – Συνδεσμολογία κοινής πύλης – Συνδεσμολογία κοινού απαγωγού.

5η Ενότητα:Μονοπολικά τρανζίστορ: Αρχή λειτουργίας MOSFET – Φάσεις λειτουργίας - MOSFET αραίωσης – MOSFET πύκνωσης - DC πόλωση – Ευθεία φορτίου – Κυκλώματα πόλωσης MOSFET – AC ισοδύναμο κύκλωμα χαμηλών συχνοτήτων.

6η Ενότητα:Τελεστικοί Ενισχυτές (ΤΕ): Διαφορικός ενισχυτής – Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής – Ιδιότητες ιδανικού - Πραγματικός ΤΕ – Χαρακτηριστικά και ιδιότητες – Αντιστάθμιση ΤΕ – Απόκριση ΤΕ.

7η Ενότητα:Τελεστικοί Ενισχυτές (ΤΕ): ΤΕ ως dc ενισχυτής – Αρνητική ανάδραση στους ΤΕ – Αναστρέφουσα συνδεσμολογία ΤΕ – Μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία ΤΕ – Κύκλωμα άθροισης.

8η Ενότητα: Τελεστικοί Ενισχυτές (ΤΕ): Ο ΤΕ ως συγκριτής – Συγκριτής υστέρησης (Schmitt trigger) – Κύκλωμα ολοκλήρωσης – Κύκλωμα διαφόρισης – Ιδανική ανόρθωση με ΤΕ – Πηγή ρεύματος με ΤΕ με “floating load” - Πηγή ρεύματος με ΤΕ με “earthed load”.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Εφαρμογές ρελέ

2η Ενότητα: Το διπολικό τρανζίστορ - Χαρακτηριστικά μετρήσεις με ηλεκτρονικό πολύμετρο

3η Ενότητα:Το διπολικό τρανζίστορ ως διακόπτης

4η Ενότητα:Συνδεσμολογία ενισχυτή κοινού εκπομπού

5η Ενότητα:Συνδεσμολογία ενισχυτή κοινού συλλέκτη

6η Ενότητα:Τελεστικοί ενισχυτές. Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και εφαρμογές

7η Ενότητα:Αναστρέφουσα συνδεσμολογία τελεστικού ενισχυτή

8η Ενότητα:Μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία τελεστικού ενισχυτή

9η Ενότητα:Χρονιστής 555 σε μονοσταθή λειτουργία

10η Ενότητα:Χρονιστής 555 σε ασταθή λειτουργία

11η Ενότητα:Εφαρμογές Mosfet


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρονικά ΙΙ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.