Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Το περιεχόμενο του μαθήματος κατανέμεται σε 13 εβδομάδες ως εξής:

1η Εβδομάδα: Εισαγωγικές έννοιες, νόμος του Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο

2η Εβδομάδα: Ηλεκτρική ροή, νόμος του Gauss

3η Εβδομάδα: Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, ηλεκτρικό δυναμικό

4η Εβδομάδα: Αγωγοί σε ηλεκτροστατικό πεδίο

5η Εβδομάδα: Διηλεκτρικά, πυκνωτές

6η Εβδομάδα: Ρεύμα, αντίσταση, νόμος του Ohm

7η Εβδομάδα: Μαγνητικό πεδίο, νόμος των Biot-Savart

8η Εβδομάδα: Μαγνητική δύναμη, δύναμη Lorentz

9η Εβδομάδα: Πηγές μαγνητικών πεδίων, νόμος του Ampere

10η Εβδομάδα: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, νόμος Faraday

11η Εβδομάδα: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, πηνία

12η Εβδομάδα: Εξισώσεις του Maxwell

13η Εβδομάδα: Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανασκόπηση


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.