Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με τη βοήθεια Η/Υ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με τη βοήθεια Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με τη βοήθεια Η/Υ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Γενικές αρχές. Όργανα σχεδίασης και η χρήση τους. Γραμμογραφία, γράμματα, κλίμακες, υπόμνημα. Απλές γεωμετρικές κατασκευές. Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό σχέδιο. Κανονισμοί. Ηλεκτρολογικά σύμβολα. Βασικά ηλεκτρικά κυκλώματα εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. Πίνακες διανομής, φωτισμού, κίνησης, κουδουνιών. Σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατοικιών και βιομηχανικών χώρων. Κυκλώματα ελέγχου και αυτοματισμού. Ηλεκτρικά και μαγνητικά κυκλώματα ηλεκτρικών μηχανών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Διαχείριση σχεδίου, συντεταγμένες, έλεγχος χώρου, γραφική σχεδίαση, απλές ρυθμίσεις σχεδιαστικού χώρου, απεικόνιση σχεδίων, απλές σχεδιαστικές εντολές, . τροποποιητικές εντολές, επιλογή αντικειμένων για τροποποίηση, διαχείριση γραμμών - σχεδίαση απλής κάτοψης, ειδικές σχεδιαστικές εντολές, κείμενα - γραμματοσειρές, βιβλιοθήκες, διαστάσεις, εκτύπωση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με τη βοήθεια Η/Υ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.