Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ηλεκτρική Κίνηση | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρική Κίνηση

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρική Κίνηση | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα: Γενικές αρχές από τη φυσική

2η Ενότητα:Ηλεκτρομηχανική μετατροπή της ενέργειας

3η Ενότητα:Γενικά περί συστημάτων ηλεκτρικής κίνησης

4η Ενότητα:Κινητήρες Σ.Ρ.

5η Ενότητα:Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ.

6η Ενότητα: Κινητήρες Ε.Ρ.

7η Ενότητα:Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ.

8η Ενότητα:Δυναμική ανάλυση ηλεκτρικών μηχανών

9η Ενότητα:Βηματικοί κινητήρες, λειτουργία, έλεγχος

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου –Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ. - Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Σ.Ρ./Σ.Ρ. - Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ./Ε.Ρ. – Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Σ.Ρ.- Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Ε.Ρ.

1η Ενότητα:Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα: Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ.

3η Ενότητα: Έλεγχος κινητήρων Σ.Ρ. μέσω μετατροπέων Σ.Ρ./Σ.Ρ.

4η Ενότητα:Έλεγχος κινητήρων Ε.Ρ. μέσω μετατροπέων Ε.Ρ./Σ.Ρ./Ε.Ρ.

5η Ενότητα:Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Σ.Ρ.

6η Ενότητα:Διατάξεις εκκίνησης κινητήρων Ε.Ρ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ηλεκτρική Κίνηση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.