Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η ΕνότηταΒασικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών Ε.Ρ. Κατηγορίες των στρεφόμενων μηχανών Ε.Ρ. Τυλίγματα ηλεκτρικών μηχανών. Λειτουργία στα τέσσερα τεταρτημόρια. Στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο. Ανάπτυξη τάσης και ροπής.

2η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Αρχή λειτουργίας. Ισοδύναμο μονοφασικό κύκλωμα. Ροή της ισχύος και βαθμός απόδοσης

3η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Εξισώσεις μόνιμης κατάστασης. Χαρακτηριστική ροπής-στροφών. Απλοποιημένος τύπος του Kloss . Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς.

4η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Προσδιορισμός των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος. Διαχωρισμός μηχανικών απωλειών και απωλειών πυρήνα.

5η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Κανονικοποιημένες καμπύλες. Επίδραση της μεταβολής του μεγέθους της τάσης τροφοδοσίας στη χαρακτηριστική ροπής-στροφών.

6η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Επίδραση της μεταβολής της συχνότητας στη χαρακτηριστική ροπής-στροφών. Χρόνος επιτάχυνσης . Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας διπλού κλωβού.

7η Ενότητα Ασύγχρονος τριφασικός κινητήρας. Μέθοδοι εκκίνησης. Μέθοδοι πέδησης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων. Λειτουργία του τριφασικού κινητήρα ως μονοφασικού

8η Ενότητα Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρας. Θεωρία των δυο στρεφόμενων πεδίων. Ισοδύναμο κύκλωμα. Ροπή – Ισχύς. Υπολογισμός σταθερών ισοδύναμου κυκλώματος

9η Ενότητα Ασύγχρονος μονοφασικός κινητήρας. Μέθοδοι εκκίνησης μονοφασικών κινητήρων. Κινητήρας γραμμοσκιασμένων πόλων.

10η Ενότητα Σύγχρονες γεννήτριες. Δομή. Ισοδύναμο κύκλωμα. Ισχύς και ροπή στην έξοδο των σύγχρονων γεννητριών. Μέτρηση των παραμέτρων μιας σύγχρονης γεννήτριας. Παραλληλισμός γεννητριών Ε.Ρ.

11η Ενότητα Σύγχρονος κινητήρας. Βασικές αρχές λειτουργίας. Ο σύγχρονος κινητήρας στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Εκκίνηση σύγχρονων κινητήρων.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η ΕνότηταΠροσδιορισμός των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος ασύγχρονης μηχανής.

3η ΕνότηταΜέθοδοι εκκίνησης τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων.

4η ΕνότηταΜέθοδοι εκκίνησης μονοφασικού ασύγχρονου κινητήρα.

5η ΕνότηταΧαρακτηριστική κενού φορτίου σύγχρονης γεννήτριας.

6η Ενότητα Χαρακτηριστική βραχυκύκλωσης σύγχρονης γεννήτριας .

7η Ενότητα Χαρακτηριστική φόρτισης σύγχρονης γεννήτριας .

8η ΕνότηταΠαραλληλισμός σύγχρονης γεννήτριας με το δίκτυο.

9η ΕνότηταΣύγχρονος κινητήρας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.