Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικές Μετρήσεις | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο της θεωρίας αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα: Συστήματα μονάδων: Ιστορικά στοιχεία μονάδων μέτρησης. Συστήματα Μονάδων Μέτρησης. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μέτρησης (S.I.). Σύγχρονες Μονάδες Μέτρησης και Πρότυπα Μονάδων Μέτρησης. Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών.

2η Ενότητα:Θεωρία Σφαλμάτων: Σφάλματα Μετρήσεων. Ταξινόμηση, ανάλυση, προσδιορισμός. Στατιστική επεξεργασία μετρήσεων. Στατιστικές Κατανομές. Σφάλματα άμεσων και έμμεσων μετρήσεων. Αβεβαιότητες τύπου Α και τύπου Β. Διεθνές πρότυπο προσδιορισμού αβεβαιότητας μετρήσεων GUM.

3η Ενότητα:Όργανα και διατάξεις μετρήσεων: Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά οργάνων. Συνάρτηση μεταφοράς οργάνων και διατάξεων μέτρησης. Αναλογικά και ψηφιακά όργανα. Γενικές κατασκευαστικές έννοιες και περιγραφές. Ανάλυση βασικών τύπων αναλογικών και ηλεκτρονικών οργάνων.

4η Ενότητα:Βασικές διατάξεις μέτρησης: Ιδανικός και πραγματικός πυκνωτής. Ιδανικό και πραγματικό πηνίο. Μετρήσεις με χρήση κυκλωμάτων αμπερομέτρου – βολτομέτρου. Καταμεριστές τάσης, ωμικοί, χωρητικοί και μεικτοί. Μετασχηματιστές οργάνων μέτρησης, τάσης και έντασης.

5η Ενότητα:Μέθοδοι ισορροπίας – Γέφυρες: Γέφυρες συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Γέφυρες Wheatstone, Kelvin, Sauty – Wien, Schering, Wien – Robinson, Maxwell, Hay, Heaviside.

6η Ενότητα:Παλμογράφοι: Γενικά περί παλμογράφων. Λειτουργία Παλμογράφων. Αναλογικοί παλμογράφοι. Παλμογράφοι Ψηφιακής Αποθήκευσης. Παλμογράφοι Ψηφιακού Φωσφόρου. Ψηφιακοί Παλμογράφοι Μεικτού Σήματος – Μεικτού Πεδίου. Παλμογράφοι Ψηφιακής Δειγματοληψίας. Δειγματοληψία. Ορολογία Παλμογράφου. Χειρισμοί – Λειτουργίες - Ρυθμίσεις Παλμογράφων. Τεχνικές Μέτρησης.

7η Ενότητα:Μέτρηση Ισχύος και ενέργειας: Ενέργεια και ισχύς. Μέτρηση ισχύος σε κυκλώματα συνεχούς – DC. Μέτρησης ισχύος σε κυκλώματα εναλλασσομένου – AC. Μέτρηση ισχύος σε τριφασικά και πολυφασικά κυκλώματα. Ηλεκτρονικοί μετρητές ισχύος. Ηλεκτρομηχανικά συστήματα μέτρησης της ενέργειας.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Μέτρηση αντίστασης με συγκριτικές μεθόδους

2η Ενότητα:Μέτρηση αντιστάσεως με βολτόμετρο και αμπερόμετρο.

3η Ενότητα:Επέκταση περιοχής μέτρησης βολτομέτρου

4η Ενότητα:Γέφυρα WHEATSTONE

5η Ενότητα:Μέτρηση αυτεπαγωγής πηνίου και χωρητικότητας πυκνωτή

6η Ενότητα:Δυναμικό – Μέτρηση αντίστασης γείωσης

7η Ενότητα:Μέτρηση Η.Ε.Δ.

8η Ενότητα:Μέθοδος MURRAY

9η Ενότητα:Παλμογράφος

10η Ενότητα:Μετασχηματιστές μετρήσεων

11η Ενότητα:Μέθοδος Kelvin

12η Ενότητα : Ανάλυση ευαισθησίας κυκλώματος


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.