Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

• Μοντελοποίηση ηλεκτρικών συστημάτων.

• Ενεργητικά και παθητικά στοιχεία.

• Στοιχεία με σταθερές και μεταβλητές παραμέτρους.

• Σχέσεις τάσεως – ρεύματος στοιχείων.

• Γραμμικότητα.

• Στοιχεία από την τοπολογία των δικτύων.

• Νόμοι του Kirchhoff.

• Ανάλυση γραμμικών δικτύων με τις μεθόδους απλών βρόχων και κόμβων.

• Θεωρήματα επί των ηλεκτρικών δικτύων.

• Ανάλυση απλών δικτύων στο πεδίο του χρόνου.

• Απόκριση μηδενικής εισόδου.

• Απόκριση μηδενικής κατάστασης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

• Κανονισμός του Εργαστηρίου.

• Βασικές Έννοιες. Εξοικείωση με τον εργαστηριακό εξοπλισμό.

• Νόμος του Ohm.

• Μη Γραμμικές Αντιστάσεις.

• Καταμεριστής τάσης.

• Διαιρέτης ρεύματος.

• Νόμοι του Kirchhoff.

• Μέθοδος των βρόχων.

• Θεώρημα της επαλληλίας ή υπέρθεσης.

• Θεώρημα Thévenin.

• Θεώρημα Norton.

• Θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος ή προσαρμογής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.