Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο της ΘΕΩΡΙΑΣ αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Εισαγωγή – Βασικές έννοιες για τις ΕΗΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η :Αγωγοί & Καλώδια Χ.Τ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η :Υλικά ΕΗΕ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η :Υπολογισμοί Γραμμών ΕΗΕ βάσει του ΕΛΟΤ HD 384

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η :Διατάξεις Προστασίας, Ελέγχου

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η :Παροχές Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ηλεκτρικοί Πίνακες

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η :Σχεδίαση – Μελέτη – Κατασκευή ΕΗΕ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Εισαγωγή – Βασικές έννοιες για τις ΕΗΕ – Πρότυπο HD 384 – Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Κυκλώματα Φωτισμού (Σχεδίαση – Μελέτη – Κατασκευή) & Σχέδια (μονογραμμικό, πολυγραμμικό, ανάπτυγμα σχεδίου)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Σχεδίαση – Κατασκευή Μονοφασικού & Τριφασικού Πίνακα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η : Γειώσεις (Συστήματα – Κατασκευή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η : Σχεδίαση – Μελέτη – Κατασκευή ΕΗΕ (& Εργασία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Κυκλώματα Ασθενών Ρευμάτων (Σχεδίαση – Μελέτη –Κατασκευή)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η : Έλεγχος ΕΗΕ σύμφωνα με το πρότυπο HD 384

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η :«Έξυπνες» Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.