Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο της ΘΕΩΡΙΑΣ αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1.Γενικά περί Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

2.Κανονισμοί ΕΗΕ που αφορούν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

3.Αγωγοί και καλώδια ΜΤ –

4.Ικανότητα Φόρτισης Καλωδίων (κατά VDE 298 & Οδηγία 26 της ΔΕΗ).

5.Ασφάλεια και προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΜΤ.

6.Τυποποιημένες Παροχές - Γειώσεις σε βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

7.Αντιστάθμιση και διόρθωση του συντελεστή ισχύος σε βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

8.Πίνακες μέσης τάσης. Υπολογισμοί Ηλεκτρικών Γραμμών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

9.Υποσταθμοί Μ.Τ..

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1.Εισαγωγή στα κυκλώματα ισχύος και αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης

2.Υλικά κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης

3.Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα απλού αυτόματου)

4.Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα αυτόματου αντιστροφής κινητήρα)

5.Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα διάταξης εκκίνησης αστέρα - τριγώνου)

6.Κυκλώματα Συμβατικού Αυτοματισμού (κύκλωμα εκκίνησης κινητήρων με χρονική καθυστέρηση)

7.Συνδυαστικές Ασκήσεις κυκλωμάτων συμβατικού αυτοματισμού

8.Εισαγωγή στα PLC

9.Κυκλώματα αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης με χρήση PLC

10.Συνδυαστικές Ασκήσεις κυκλωμάτων αυτοματισμού εγκαταστάσεων κίνησης με χρήση PLC


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.