Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ενέργεια και Περιβάλλον | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ενέργεια και Περιβάλλον

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ενέργεια και Περιβάλλον | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

1η Ενότητα:Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική και αλληλεξάρτηση τους.

2η Ενότητα:Παραγωγή ενέργειας και περιβάλλον, εκπομπές ρύπων και φαινόμενο του θερμοκηπίου.

3η Ενότητα:Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.

4η Ενότητα:Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες Eco-label, Energy-label, Eco-design, RoHs, EMAS, και η εφαρμογή τους στον εξοπλισμό και στις διάφορες βιομηχανικές διατάξεις.

5η Ενότητα:Η ανάλυση κύκλου ζωής στην παραγωγή και λειτουργία του εξοπλισμού.

6η Ενότητα:Διαχείριση αποβλήτων εξοπλισμού ηλεκτρικών και ηλεκτρολογικών βιομηχανικών διατάξεων.

7η Ενότητα:Σχεδιασμός συστημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες για EcoDesign.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ενέργεια και Περιβάλλον των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.