Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας | Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα:Βασικές έννοιες

2η Ενότητα:Παράμετροι εναερίων και υπογείων δικτύων διανομής

3η Ενότητα:Υπολογισμοί πτώσης τάσης και απωλειών δικτύου

4η Ενότητα:Μετασχηματιστές διανομής

5η Ενότητα: Εφαρμογές πυκνωτών στα δίκτυα διανομής

6η Ενότητα: Ρύθμιση της τάσης, μέσα ζεύξης και προστασίας

7η Ενότητα: Βασική δομή υποσταθμών διανομής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.