Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Αξιοπιστία & Ποιοτικός Έλεγχος Συστημάτων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αξιοπιστία & Ποιοτικός Έλεγχος Συστημάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αξιοπιστία & Ποιοτικός Έλεγχος Συστημάτων | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1.Η Έννοια του Ολικού Ελέγχου της Ποιότητας

2.Καθορισμός των απαιτήσεων για την Ποιότητα

3.Σχεδιασμός της Ποιότητας ενός Προϊόντος, ανάπτυξη Προϊόντος και Σχεδιασμός των Διεργασιών Παραγωγής.

4.Πιστοποίηση Προϊόντος και Διορθωτικές Ενέργειες.

5.Εισαγωγή στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, το μοντέλο της Ολικής Ποιότητας.

6.Εργαλεία και τεχνικές για την Βελτίωση της Ποιότητας.

7.Βραβεία Ολικής Ποιότητας.

8.Παρουσίαση Προτύπων Συστημάτων Ποιότητας.

9.Το Κόστος της Ποιότητας, η Μέτρηση και ο υπολογισμός του.

10.Ανάλυση και Αξιολόγηση του Κόστους της Ποιότητας και οι Τεχνικές Βελτίωσής του.

11.Η Διασφάλιση των Προμηθειών και η Πιστοποίηση των Προμηθευτών.

12.Οργάνωση Εργαστηρίων Ελέγχων και Δοκιμών.

13.Η Αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά της, Τεχνικές εκτίμησης της Αξιοπιστίας,

14.Δεδομένα Αξιοπιστίας και Ανάλυση Κινδύνου.

15.Συντήρηση, Συστήματα και πολιτικές Συντήρησης, Ολική Παραγωγική Συντήρηση (TPM)

16.Βασικές αρχές αξιοπιστίας συστημάτων

17.Υπολογισμός της αξιοπιστίας συστημάτων με χρήση κατανομών πιθανοτήτων

  1. Εφαρμογή των αριθμητικών τεχνικών Markov σε συστήματα.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αξιοπιστία & Ποιοτικός Έλεγχος Συστημάτων των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.