Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα: Φωτοβολταϊκά, Εισαγωγή στην ηλιακή ενέργεια, στην ηλιακή γεωμετρία, φωτοβολταϊκό φαινόμενο, φωτοβολταϊκές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας, αυτόνομα και συνδεδεμένα στο δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα.

2η Ενότητα: Ηλιοθερμικές Εφαρμογές, Ηλιοθερμικά ενεργειακά συστήματα (οικιακά, κεντρικά), συστήματα παραγωγής ενέργειας, αποθήκευση θερμικής ενέργειας.

3η Ενότητα:Ανεμογεννήτριες, Εισαγωγή την αιολική ενέργεια, χαρακτηριστικά ανέμου, αιολικό δυναμικό, τύποι ανεμογεννητριών, αιολικά πάρκα.

4η Ενότητα:Γεωθερμική Ενέργεια, εισαγωγή στη γεωθερμία, γεωθερμικά πεδία, Γεωθερμικοί εναλλάκτες, μικρού βάθους γεωθερμικά συστήματα

5η Ενότητα:Βιομάζα, Εισαγωγή στη βιομάζα, προοπτικές και ωφέλη της βιομάζας, δυνατότητα εκμετάλευσης,

6η Ενότητα:Υδροηλεκτρική Ενέργεια, Εισαγωγή στη υδροηλεκτρική ενέργεια, μικρά υδοηλεκτρικά συστήματα, πηγές ενέργεις, τεχνολογίες των υδροηλεκτρικών εργοστασίων

7η Ενότητα:Νομοθεσία και Αδειοδότηση, Υπάρχουσα νομοθεσία και αδειοδότηση για εγκατάσταση ΑΠΕ στην Ελλάδα, τιμολογιακή πολιτική.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

1η Ενότητα:Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου

2η Ενότητα:Μέτρηση σε πραγματικό χρόνο των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της φωτοβολταϊκής διάταξης

3η Ενότητα:Διαστασιολόγηση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξοχική κατοικία

4η Ενότητα:Επεξεργασία και η αξιολόγηση πραγματικών δεδομένων από μετρήσεις σε φωτοβολταϊκή γεννήτρια.

5η Ενότητα:Μελέτη ανεμογενήτριας και ο υπολογισμός της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας

6η Ενότητα:Μελέτη μικρού υδροηλεκτρικού

7η Ενότητα:Μελέτη ηλιοθερμικού συστήματος.

8η Ενότητα:Μελέτη Γεωθερμίκού Εναλλάκτη

9η Ενότητα:Μελέτη αξιοποίσης της βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.