Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Α. ΘΕΩΡΙΑ

Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες :

1η Ενότητα:Ηλιακή Ενέργεια-φωτοβολταϊκή τεχνολογία: μοντελοποίηση των ηλιακών κελιών, επίδραση της θερμοκρασίας και ακτινοβολίας έντασης.

2η Ενότητα:Ηλιακοί συλλέκτες: δομή, επίδραση της σκίασης, πρακτικούς κανόνες της τοπολογίας τους - πάνελ κέρδος ενέργειας σε κάθε χώρα.

3η Ενότητα:Ηλιακοί μετατροπείς: Τεχνικά χαρακτηριστικά, κριτήρια βέλτιστης επιλογής.

4η Ενότητα:Υποσταθμοί Μέσης Τάσης: Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Μετασχηματιστές.

5η Ενότητα:Γειώσεις και μέσα Αντικεραυνικής προστασίας: Γνώσεις για τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία της εγκατάστασης.Γειώσεις και σχεδιασμός κατάλληλου συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

6η Ενότητα: Μικρής και Μεγάλης Ισχύος αιολικά συστήματα.ανεμογεννήτριες και αιολικό δυναμικό.

7η Ενότητα:Μελέτη του συστήματος μετατροπής αιολικής ενέργειας: ανάλυση ενεργειακής απόδοσης, αξιολόγηση του σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και των μεταφορών, προδιαγραφές ,έρευνα του εδάφους και παρακολούθηση, αποθήκευση ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τεχνικές - οικονομικές πτυχές.

8η Ενότητα:Μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος: ηλιακή ανάλυση, ενεργειακή απόδοση, αξιολόγηση του σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και των μεταφορών, έρευνα του εδάφους, προδιαγραφές, παρακολούθηση, αποθήκευση ενέργειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τεχνικές - οικονομικές πτυχές.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :

Οι μαθησιακοί στόχοι του εργαστηρίου είναι:

Ενότητα 1: Ενημέρωση

• Η ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του όπως επίσης και η ενημέρωσή τους σχετικά με τον κανονισμό του εργαστηρίου

Ενότητα 2: Μελέτη Φωτοβολταϊκής Γεννήτριας

• Επιλογή τοποθεσία εγκατάστασης φωτοβολταϊκής γεννήτριας (συντεταγμένες, περιοχή κτλ) καθώς επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού συλλεκτών.

• Επιλογή Μετατροπέα, συσσωρευτών (αν χρειάζεται) και χωρητικότητάς τους καθώς και Επιλογή Ελεγκτών –Ρυθμιστών Φόρτισης και Εκφόρτισης Συσσωρευτών.

• Διάταξη-Τοποθέτηση-Συνδεσμολογία Φ/Β πλαισίων. Μονογραμμικό διάγραμμα συνδεσμολογίας Φ/Β εγκατάστασης και βάσεις στήριξης. Υπολογισμός Διατομής Καλωδίων Τοποθέτηση Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Συσσωρευτών Αποθήκευσης (Ηλεκτροστάσιο, οικίσκος, μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας.

• Τεχνοοικονομική Μελέτη (συνολικό κόστος, τιμή πώλησης KWh, διαμόρφωση χώρου, σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ, ασφάλεια, κτλ, χρόνος απόσβεσης, κέρδος)

Ενότητα 3: Μελέτη Ανεμογεννήτριας

• Εύρεση Αιολικού Δυναμικού της υποψηφίας περιοχήςκαι επιλογή χώρου (μορφολογία εδάφους). Εγκατάσταση Διατάξεως Ανεμογεννήτριας και Έργα Υποδομής Πυλώνες Στήριξης, Θεμελίωση Ανεμογεννήτριας . Κτίριο Ελέγχου (κύριοι και βοηθητικοί χώροι).

• Τεχνικά και Οικονομικά Χαρακτηριστικά Ανεμογεννήτριας. Επιλογή του βασικού εξοπλισμού. Επιλογή Μετατροπέα, Συσσωρευτών και υπολογισμός χωρητικότητάς τους, Ελεγκτών –Ρυθμιστών Φόρτισης και Εκφόρτισης Συσσωρευτών. Διάταξη – Τοποθέτηση της ή των Ανεμογεννήτριας/τριών στο χώρο. Μονογραμμικό Διάγραμμα απεικόνισης της Ανεμογεννήτριας ή του Αιολικού Πάρκου.

• Μελέτη των απαραίτητων Ηλεκτρολογικών Έργων. Υπολογισμός της ετήσιας Ισχύος και της ετήσιας Ενέργειας της Ανεμογεννήτριας. Τεχνοοικονομική Μελέτη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.