Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Έξυπνες Ηλεκτρικέ Εγκαταστάσεις| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Έξυπνες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1.Εισαγωγή στα Συστήματα Κτιριακών Αυτοματισμών.

2.Διαθέσιμες Τεχνολογίες.

3.Πρωτόκολλα Συστημάτων Κτιριακών Αυτοματισμών.

4.Παραδείγματα – Εφαρμογές (EIB/ΚΝΧ, DUPLINE, κλπ).

5.Έξυπνα Συστήματα Εγκαταστάσεων.

6.Έξυπνα Σπίτια.

7.Σχεδίαση, Λειτουργία και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ελέγχου

8.Σύνοψη βασικών σημείων του μαθήματος


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Έξυπνες Ηλεκτρικές Εγκταστάσεις των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.