Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα για Κατατακτήριες | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ανώτερα Μαθηματικά

Εξεταζόμενη Ύλη

 1. Εισαγωγή στους πραγματικούς αριθμούς.
 2. Ακολουθίες πραγματικών αριθμών.
 3. Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής , όρια, συνέχεια.
 4. Παράγωγος συνάρτησης και τα βασικά θεωρήματα.
 5. Μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, γραφική παράσταση.
 6. Αντίστροφες κυκλικές υπερβολικές συναρτήσεις.
 7. Αόριστο ολοκλήρωμα, τεχνική ολοκλήρωσης.
 8. Ορισμένο ολοκλήρωμα και οι εφαρμογές του.
 9. Σειρές πραγματικών αριθμών, σειρές Taylor, δυναμοσειρές.
 10. Γενικευμένα ολοκληρώματα
 11. Πίνακες, ορίζουσες, γραμμικά συστήματα.
 12. Διανυσματικά γινόμενα.
 13. Ευθεία, επίπεδο.
 14. Διανυσματικοί χώροι.
 15. Γραμμικές απεικονίσεις.
 16. Ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση πίνακα.
 17. Εσωτερικά γινόμενα, τετραγωνικές μορφές.