Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα για Κατατακτήριες | Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνικά Υλικά

Εξεταζόμενη ύλη

Τεχνικά Υλικά | Κατατακτήριες Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή,  δομή  και  γενικές  ιδιότητες.  Τυποποίηση, ονοματολογία  και  προδιαγραφές. Έλεγχοι,  δοκιμασίες,  τεχνική  των  μετρήσεων.  Φυσικοί  λίθοι:  είδη,  κατηγορίες,  αίτια καταστροφών,  προστασία  συντήρηση.  Αδρανή  υλικά:  προέλευση,  εξόρυξη,  παραγωγή, κατεργασία. Ταξινόμηση και ιδιότητες. Κονίες: κατηγορίες, παραγωγή. Μηχανισμοί πήξεως και  σκληρύνσεως. Κονιάματα:  κατηγορίες,  είδη,  σύνθεση,  ιδιότητες  και  χαρακτηριστικά. Κεραμικά υλικά: παραγωγή, ιδιότητες.  Τσιμέντο: παραγωγή, κανονισμοί, είδη, κατηγορίες. Μηχανισμοί  πήξεως  και  σκληρύνσεως.  Σκυρόδεμα:  συστατικά,  δομή,  αντοχή, παραμορφώσεις, ανθεκτικότητα.  Μεταλλικά  υλικά:  δομή,  παρασκευή,  ονοματολογία, φυσικές  και  μηχανικές  ιδιότητες, διάβρωση  και  συμπεριφορά  στις  θερμοκρασιακές 
αλλαγές.  Ξύλο:  είδη  και  προϊόντα. Μηχανικές ιδιότητες, ερπυσμός.  Ανθεκτικότητα,  μέτρα πυροπροστασίας. Πολυμερή: είδη, βασικές ιδιότητες,  περιβαλλοντικές επιδράσεις. Εργαστήριο: Προσδιορισμός  φυσικών  και  μηχανικών  χαρακτηριστικών  των υλικών. Μη  καταστροφικές δοκιμές.