Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα για Κατατακτήριες | Ναυπηγοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μαθηματική Ανάλυση Ι

Εξεταζόμενη ύλη

Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μίας μεταβλητής) | Κατατακτήριες Ναυπηγών Μηχανικών ΕΜΠ

Πραγματικοί αριθμοί. Στοιχεία Λογικής. Εισαγωγή στα σύνολα. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής. Διαφορικός Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Εφαρμογές. Δυναμοσειρές. Γενικευμένα Ολοκληρώματα. Κριτήρια Σύγκλισης. Συναρτήσεις Γάμμα και Βήτα. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξεως ( γραφική λύση, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, γραμμικές, Bernoulli.) Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές. Εφαρμογές.