Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Χημεία και Τεχνολογία Μετάλλων| Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Χημεία και Τεχνολογία Μετάλλων

Σύντομη περιγραφή του μαθήαμτος

Χημεία και Τεχνολογία Μετάλλων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Μεταλλικά υλικά. Βασικές αρχές εξαγωγικής μεταλλουργίας(πρώτες ύλες, εμπλουτισμός βασική διεργασία, τελικό προϊόν). Κρυσταλλική δομή μετάλλων. Ιδιότητες μετάλλων (χημικές, μηχανικές). Διαγράμματα φάσεων. Διάγραμμα Fe-C, ΤΤΤ, CCT. Μέθοδοι χαρακτηρισμού μεταλλικών επιφανειών (ηλεκτρονικό, μεταλλογραφικό μικροσκόπιο, DSC, XRD). Χάλυβες, Χυτοσίδηροι. Θερμικές και χημικές κατεργασίες χαλύβων.Μη σιδηρούχα κράματα. Επιμεταλλώσεις. Μεταλλικές επιφάνειες και χρώματα. Μορφοποίηση μεταλλικών αντικειμένων (χύτευση, μηχανική κατεργασία. Κονιομεταλλουργία). Δειγματοληψία μεταλλικών υλικών. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε μεταλλουργική βιομηχανία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Χημεία και Τεχνολογία Μετάλλων των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου