Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Φινόμενα Μεταφοράς με Η/Υ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Φαινόμενα Μεταφοράς με Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φαινόμεα Μεταφοράς με Η/Υ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Γενικά περί προσομοίωσης φαινομένων μεταφοράς-εξισώσεων διατήρησης. Περί διακριτοποίησης διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. H μέθοδος Galerkin/πεπερασμένων στοιχείων. Οικοδόμηση αριθμητικού κώδικα. Υπολογιστική ανάλυση μη γραμμικών προβλημάτων. Yπολογιστικό Εργαστήριο: Εισαγωγή στο λογισμικό COMSOL Multiphysics (πρώην FEMLAB). Κατάστρωση προβλημάτων φαινομένων μεταφοράς: Διαφορικές εξισώσεις, συνοριακές και αρχικές συνθήκες. Επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων συνδυασμένων φαινομένων μεταφοράς, σε μεταβατική και μόνιμη κατάσταση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στα Φαινόμενα Μεταφοράς ΜΕ Η/Υ των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου