Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική των Ρευστών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Φαινόμενα Μεταφοράς Ι: Μηχανική Ρευστών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φαινόμενα Μεταφοράς: Μηχανική Ρευστών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Ιδιότητες ρευστού. Κινηματική των ρευστών. Σωματικές και επιφανειακές δυνάμεις. Υλικές σχέσεις νευτωνικών και μη νευτωνικών ρευστών. Ολοκληρωτικές εξισώσεις ροής. Διαφορικές εξισώσεις ροής. Διαστατική ανάλυση και ομοιότητα. Άτριβη ασυμπίεστη ροή. Οριακό στρώμα. Ιξώδης ροή σε αγωγούς Συμπιεστή ροή.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική των Ρευστών των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.