Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς Ι Χημικοί Μηχανικοί

Εισαγωγή στη Μαθηματική μοντελοποίηση και υπολογιστική επίλυση προβλημάτων μηχανικού. Υπολογιστική επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων. Προσαρμογή καμπυλών (curve fitting). Αριθμητική/Προσεγγιστική παραγώγιση και ολοκλήρωση. Υπολογιστική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων (Ordinary differential equations). Προβλήματα αρχικών τιμών. Προβλήματα συνοριακών τιμών. Προβλέπεται, σε κάθε ενότητα, θεωρητική εκπαίδευση στην Τάξη, και στη συνέχεια εξάσκηση στο Υπολογιστικό Εργαστήριο (PC-Lab).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς Ι των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.