Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών| Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών Ι Χημικοί Μηχανικοί


Ενέργεια - Συμβατικά καύσιμα. Εισαγωγή, αποθέματα και χρήση καυσίμων. Υγρά καύσιμα, το πετρέλαιο και τα προϊόντα του. Αργό πετρέλαιο: παραγωγή, ιδιότητες, επεξεργασία, διεργασίες επεξεργασίας και μετατροπής. Καύσιμα μεταφορών - εξελίξεις στις προδιαγραφές. Βενζίνη: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Βενζινοκινητήρας, λειτουργία, αριθμός οκτανίου, εκπομπές. Οξυγονούχα, και ανανεώσιμα συστατικά: βιοαιθανόλη και παράγωγά της. Ντήζελ: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Ντηζελοκινητήρας, λειτουργία, αριθμός κετανίου, εκπομπές. Ανανεώσιμα υποκατάστατα - Βιοντήζελ: παραγωγή, ιδιότητες, πλεονεκτήματα και προβλήματα κατά τη χρήση. Καύσιμα Αεροπορίας: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Μαζούτ: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, εκπομπές. Ναυτιλιακά Καύσιμα. Αέρια Καύσιμα: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, εκπομπές. Στερεά καύσιμα, δημιουργία άνθρακα. Ταξινόμηση, ιδιότητες, θερμογόνος δύναμη. Λιπαντικά: παραγωγή, ιδιότητες, κατάταξη, χρήσεις. Αναγέννηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών. Λιπαντικά λίπη, Γράσα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου