Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Τεχνική Μηχανική

Παλιά διαγωνίσματα στη Τεχνική Μηχανική


Σημειώσεις στην Τεχνική Μηχανική


Ασκήσεις στην Τεχνική Μηχανική


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Μηχανική | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στη Στατική, Διαγράμματα αξονικών δυνάμεων, τεμνουσών δυνάμεων, καμπτικών ροπών. Εισαγωγή στην Αντοχή Υλικών, Εφελκυσμός, Θλίψη, Ανάλυση έντασης στο χώρο, Διαξονική ένταση, Κύκλος Mohr, Νόμος Hooke, Κάμψη, Ροπές αδράνειας, Επίπεδη καθαρή κάμψη, Λοξή καθαρή κάμψη, Διάτμηση, Κάμψη με τέμνουσα, Δοκός με λεπτά τοιχώματα, Ασύμμετρη Διατομή, Κέντρο Διάτμησης, Στρέψη, Σύνθετη Κάμψη, Έκκεντρη Φόρτιση, Έργο Παραμόρφωσης, Ελαστική Γραμμή, Κελυφωτοί Φορείς, Λεπτότοιχα Δοχεία Πίεσης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Μηχανική των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.