Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνική Ανόργανων Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Τεχνική Ανόργανων Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνική Ανόργανων Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Ανόργανα υλικά και φυσικές διεργασίες στην Ανόργανη βιομηχανία. Προτυποποίηση. Ιδιότητες Έλεγχος ποιότητας. Επιλογή και διεργασίες ανάμιξης πρώτων υλών. Διακίνηση υλικών και διεργασίες ελάττωσης μεγέθους (θραύση και άλεση) Διαχωρισμός κατά μέγεθος στερεών/στερεών και αποκονίωση. Εφαρμογή στις βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και ασβέστη. Ηλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και γαλβανικά στοιχεία καυσίμων. Ηλεκτρολυτική παραγωγή καυστικού νατρίου-χλωρίου, διοξειδίου του μαγγανίου. Ανοδική οξείδωση αλουμινίου. Ηλεκτροφορητική βαφή. Παραγωγή αλουμινίου. Τεχνολογίες επικαλύψεων, Επιμεταλλώσεις: Θεωρία και εφαρμογές, Προκατεργασία επιφανειών, Συνθήκες παρασκευής ηλεκτρολυτικών επικαλύψεων, Δομή και ιδιότητες επικαλύψεων, Συνθήκες πόλωσης ηλεκτρολυτικής κυψελίδας-Παλμικά ρεύματα, Σύνθετες μεταλλικές επικαλύψεις. Ανάλυση των βασικών θεωρητικών αρχών, των διαφόρων συνθέσεων και εφαρμογών και περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας για τα κυριότερα σύγχρονα Ξηρά Κονιάματα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνική Ανόργανων Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.